About us

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης  Διαδυκτιακου τοπου www.capricciosa.gr

Στους χρήστες  του www.capricciosa.gr παρέχεται πρόσβαση και παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών μας για την πραγματοποίηση ηλ.παραγγελιών και προώθηση αυτών.

Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.capricciosa.gr. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στο δικτυακό τόπο και να βλέπει το περιεχόμενο του, να απολαμβάνει τις δυνατότητες και τις υπηρεσιές του όπως τη δυνατότητα on–line παραγγελίας, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τη πρόσβαση σε newsletters, στην ενημέρωση και στην προώθηση των προϊοντων και των υπηρεσιών μας.

Προς ενημέρωση και διασφάλιση σας, σημειώνουμε ότι τηρούμε σύμφωνα με τον νόμο αρχείο προσωπικών δεδομένων μη ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση , Τ.Κ., στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail,fb,instagram,twitter), κλπ. Εάν πρόκειται για παραγγελία που θα παραδοθεί σε χώρο εργασίας, καταχωρούμε επιπλέον στοιχεία, όπως π.χ. επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, επάγγελμα, Δ.Ο.Υ., πλήρης διεύθυνση , Τ.Κ., στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, FΑX) κλπ.

Ο Ν. 2472/1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006, ορίζει ότι για την τήρηση αρχείου, το οποίο περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα, απαιτείται η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου. Για τον λόγο αυτό, εάν δεν συμφωνείτε με την καταχώρηση των παραπάνω δεδομένων σας για τους σκοπούς, που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας παρακαλείστε να απέχετε από συμμετοχή παροχών και υπηρεσιών  και να περιοριστείτε στη χρήση αυτής ως απλός επισκέπτης. Σε κάθε περίπτωση η χρήση από εσάς της παρούσας ιστοσελίδας για την υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας ή για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς, κληρώσεις, ή άλλες εκδηλώσεις ισοδυναμεί με την ρητή συναίνεσή σας για την καταχώρηση των παραπάνω δεδομένων στο αρχείο μας και ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των όρων χρήσης και του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.capricciosa.gr

Εγγυόμαστε για την μη αυτόματη ανάληψη στοιχείων και δεδομένων.

Η ολοκλήρωση της ηλ.παραγγελίας σας συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης εκ μέρους σας.Ρητή αποδοχή και συναίνεση του χρήστη  στους παρακάτω όρους:     Διατηρούμε το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιούμε ή να ανανεώνουμε τους όρους της παρούσας. Τυχόν μεταβολές στην πολιτική μας σε ότι αφορά την προστασία των προσωπικών  δεδομένων σύμφωνα με τον νόμο ή τους όρους χρήσης, θα καταγράφονται στο www.capricciosa.gr .  Οι πληροφορίες παροχής υπηρεσιών, που παρέχονται στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς με την επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη πουδεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω ανωτέρας βίας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την αδιάκοπη και συνεχή λειτουργία της ιστοσελίδας μας χωρίς σφάλματα και παραλήψεις. Δεν φέρουμε ευθύνη έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν στην ιστοσελίδα μας από τεχνικούς λόγους ή λογω ανωτέρας βίας ή από προβλήματα/δυσχέρειες που επηρεάζουν ή εμποδίζουν την λειτουργία της και τις υπηρεσίες/παροχές της.  Επιφύλαξη από μέρους μας ως προς τον χρόνο παράδοσης των παραγγελιών σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τεχνικού κωλύματος.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι πραγματικές, δικές μας πλήν όμως ενδέχεται και να αποκλίνουν ΕΛΑΦΡΩΣ από το τελικό προϊόν. Σε περίπτωση τυχόν μη διαθεσιμότητας ή έλλειψης κάποιων προϊόντων, θα κληθείτε από εκπρόσωπο του www.capricciosa.gr για τροποποίηση/αλλαγή ακόμα και ματαίωσης της παραγγελίας σας. Διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας, δεν μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Οι τιμές στο www.capricciosa.gr είναι οι τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του ΦΠA και δενισχύουν για τηλεφωνικές παραγγελίες.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Λογότυπα, εικόνες, γραφικά, σκίτσα, σχεδιαγράμματα, φωτογραφίες, κείμενα κλπ είναι πνευματικήιδιοκτησία μας και προστατεύονται από το νόμο και κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην ηλεκτρονική μας σελίδα φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων, φορέων, συνεργατών, εταιρειών και αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία ισοδύναμα οι φορείς αυτοί φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο ολική ή εν’ μέρει αντιγραφή, παραποίηση, αναπαραγωγή, μεταποίηση, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή ή Μηχανική του περιεχομένου του www.capricciosa.gr  .

Ασφάλεια

Σεβόμενοι τους πελάτες/χρήστες μας καθώς και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, έχουμε λάβει μέτρα για την ασφαλή χρήση και προστασία τους. Οι servers μας, (ηλ.χώρος στον οποίο αποθηκεύουμε τα δεδομένα μας)  φυλάσσονται σε ασφαλείς εγκαταστάσεις.

Το www.capricciosa.gr εγγυάται τόσο την μεταφορά τωνδεδομένων, όσο και για την προστασία από απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση αυτών. Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών σας θεωρείται αυτονόητη. Τα στοιχεία δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους εκτός εάν το επιβάλει ο νόμος κ.λ.π Μόνο άτομα του www.capricciosa.gr  έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και στα δεδομένα συναλλαγών, απορρήτου και προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιώντας απόρρητους κωδικούς και μόνον όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

Κατά την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, σας ζητούνται στοιχεία προσωπικών δεδομένων (π.χ. ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση με Τ.Κ., στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail), κλπ. Μας παρέχετε τα στοιχεία αυτά οικειοθελώς στο πλαίσιο διεκπεραίωσης της παραγγελία σας, στην οποία προβαίνετε έχοντας ήδη λάβει γνώση και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας και τους όρους χρήσης αυτής και με την ρητή συγκατάθεσή σας ότι τα στοιχεία αυτά είναι αληθή και επιτρέπεται να αποτελέσουν στο μέλλον, οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη κατά την κρίση μας και μέχρις ότου μας γνωστοποιήσετε ότι ανακαλείτε ρητά την παραπάνω συγκατάθεσή σας, αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Ν.2472/1997 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 3471/2006. Κάποια από τα στοιχεία σας ενδέχεται να αξιοποιηθούν από εμάς και να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας .Και αυτό μπορεί να συμβεί για λόγους όπως επικοινωνία μαζί σας σχετικά με την παραγγελία σας, κάποια κλήρωση/διαγωνισμό, έρευνες και στατιστικά δεδομένα κ.τ.λ Ενδέχεται ακόμα εάν και εσείς το επιθυμείται και δεν προβάλλεται αντίρρηση να ανακοινωθούν σε συνεργάτες για διαφημιστικούς ή στατιστικούς σκοπούς και μόνο για χρήση που θα αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες μας.

Δικαίωμα Πρόσβασης και Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 & 13 του Ν.2472/1997 έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, πουσυλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επίσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997 έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων αυτών. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών/χρηστών του www.capricciosa.gr.  Ο καταναλωτής προστατεύεται από το Νόμο 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει

Όροι Παραγγελίας Μέσω www.capricciosa.gr

Στις παραγγελίες μέσω της www.capricciosa.gr ισχύουν τα ακόλουθα: Δικαίωμα υποβολής παραγγελίας έχουν οι χρήστες της σελίδας που διαμένουν σε περιοχές οι οποίες εξυπηρετούνται από τo κατάστημαμας εκτός και αν επιλέξουν παραλαβή από κατάστημα. Δεν είναι υποχρεωτικό από μέρους μας ούτε επιβάλλεται να ακολουθήσει τηλεφωνική επιβεβαίωση .Όταν αποστείλετε την παραγγελία σας, εμφανίζεται μήνυμα ότι «Η παραγγελία σας έχει καταχωρηθεί με επιτυχία. Σύντομα θα λάβετε email επιβεβαίωσης». Εφόσον λάβετε το επιβεβαιωτικό email, η παραγγελία σας βρίσκεται ήδη σε στάδιο παραγωγής. Σε περίπτωση τυχόν ελλείψεων , θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά μετά το πέρας της παραγγελίας σας. Για τυχόν ακύρωση η αλλαγή της παραγγελίας θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά η κατ’ιδίαν ηλεκτρονικά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν μπορείτε να πληρώσετε με ticket restaurant. Οι προσφορές μπορεί να αλλάζουν και θα αλλάζουν ανάλογα με τις εκάστοτε προωθητικές ενέργειες.